Историјат и садашње стање

БРОЈ ЦЕРН КОРИСНИКА

30 (у јануару 2014.)

УЧЕШЋЕ У ЦЕРН-овим ЕКСПЕРИМЕНТИМА

ATLAS, CMS, ACE, ISOLDE, NA61

УЧЕШЋЕ U WLCG

НАУЧНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ

° Универзитет у Београду
1. Институт за нуклеарне науке “Винча”
2. Институт за физику
3. Факултет за физику

° Универзитет у Новом Саду:
1. Природно-математички факултет

Српски научници сарађују са ЦЕРН-ом од самог оснивања ове Организације: Југославија је била једна од 12 земаља оснивача ЦЕРН-а и њено пуноправно чланство је трајало све до 1961. када јој је додељен посматрачки статус. Упркос иступању из чланства, научници из бивше Југославије су наставили активно да сарађују са ЦЕРН-ом.

Током 80-тих и 90-тих година прошлог века, српски физичари су били активни у експерименту DELPHI на акцелератору LEP, а наставили су да раде и на дуготрајним истраживањима на пројекту ISOLDE где се проучавају проблеми у широком дијапазону: од феномена из области нуклеарне физике, астрофизике и елементарних честица, до медицинске физике.

Србија се поново званично повезала са ЦЕРН-ом 2001. године потписивањем Споразума о научној и техничкој сарадњи, што је олакшало укључивање српских тимова у рад међународних колаборација ATLAS и CMS на акцелератору LHC. Осим тих пројеката, Србија је укључена и у експерименте ACE и NA61. Српска индустрија је успешно допринела конструкцији детектора ATLAS и CMS, а тимови из Србије су активни и у оквиру компјутерског пројекта GRID.

Од 15. марта 2012. године Србија је Придружени члан ЦЕРН-а што је прелазна фаза до уласка у пуноправно чланство. Та фаза траје најмање 24 месеца, а највише пет година. Придружено чланство Србије предвиђено је да траје пет година. После овог периода, посебна комисија ће поднети извештај врховном телу, Савету ЦЕРН-а које ће гласањем одлучити о пријему Србије у пуноправно чланство.

.