Могућности и бенефиције

1. Зашто је чланству у ЦЕРН-у корисно за Србију?

Са чланством у ЦЕРН-у, српска физика добија приступ експериментима највишег светског нивоа, а српски научници, инжењери и специјалисти различитог профила, као и студенти, ђаци, али и наставници, приступ знању, курсевима, стажевима и практичном раду који наша држава на тако високом нивоу није у могућности да понуди и организује.

Не треба заборавити да ЦЕРН није само најбоља институција у свету за истраживања у физици честица, већ да се врло много пажње и активности посвећује развоју нових технологија (у електроници, у информатици, у применама у медицини, у вакуум технологијама, у механичком инжењерству, у техници хлађења, у напајању електричном енергијом, ...). Дакле, поред фундаменталних истраживања у физици, у ЦЕРН-у се изузетна пажња поклања инжењерској и техничко-технолошкој струци. У ЦЕРН-у су готово на идеалан начин спојени резултати фундаменталних истраживања и непосредне њихове примене у развоју врхунских технологија. Високи истраживачки захтеви у физици иницирају нове технолошке изазове чије се освајање убрзо примењује, како у ЦЕРН-у тако и у државама чланицама које развијају те технологије. Ефикасно коришћење чланства и осталих бенефиција које нуди чланство у ЦЕРН-у, требало би да представља основни образац за привредни развој и напредак једне државе-чланице ЦЕРН-а.

Да би било која земља напредовала, потребно јој је знање, а знање преносе образовани људи који су у току са новим достигнућима. Ако већ треба учити нешто ново, ЦЕРН је изванредно место за то! Не само да се ради о развоју и примени врхунских технологија кроз међународну сарадњу, него је важно да се истакне да је ЦЕРН формиран и организован тако (као European Joint Venture) да омогући заједничко и равноправно учешће европским државама на врхунским пројектима који су по правилу прескупи за појединачне земље!

2. Да ли је чланство у ЦЕРН-у прескупо?

Годишња "чланарина" није никакав поклон ЦЕРН-у. Напротив, као и свака чланица, Србија може 100% тог новца да врати назад кроз уговоре са српском индустријом, јер ЦЕРН у току сваке године купује много опреме, конструише и производи много нових уређаја и има потребу за великим бројем сервиса. То значи да српска индустрија мора да прати тендере и да научи како да се на њих пријављује да би добила одговарајуће послове. Уобичајено је да држава ангажује представнике индустрије (Industrial Liaison Officers-ILO) који ће омогућавати брзе и ефикасне контакте између ЦЕРН-а и индустрије државе чланице. Од Србије се очекује да ускоро почне ефикасније да користи такве могућности.

.