Србија у ЦЕРН-у

БРОЈ ЦЕРН КОРИСНИКА

34 (у октобру 2019.)

УЧЕШЋЕ У ЦЕРН-овим ЕКСПЕРИМЕНТИМА

ATLAS, CMS, ACE, ISOLDE, NA61

УЧЕШЋЕ U WLCG

НАУЧНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ

° Универзитет у Београду
1. Институт за нуклеарне науке “Винча”
2. Институт за физику
3. Факултет за физику

° Универзитет у Новом Саду:
1. Природно-математички факултет

Република Србија је постала 23. пуноправна земља чланица CERN-a 24. марта 2019. године. Република Србија је била придружена чланица CERN-а од 15. марта 2012. године.

У овом тренутку, четири научне институције из Србије активно учествују на пројектима и експериментима у ЦЕРН-у:

Одређени тимови истраживача и специјалиста из ових научних институција Србије су активно укључени у експерименте ATLAS и CMS на акцелератору LHC, као и у експерименте ACE и NA61. Тимови српских истраживача су такође активни и у оквиру експеримената у области нуклеарне физике на инсталацијама ISOLDE, као и у оквиру пројекта GRID computing.

.