Српска заједница у ЦЕРН-у

БРОЈ ЦЕРН КОРИСНИКА

34 (у октобру 2019.)

УЧЕШЋЕ У ЦЕРН-овим ЕКСПЕРИМЕНТИМА

ATLAS, CMS, ACE, ISOLDE, NA61

УЧЕШЋЕ U WLCG

НАУЧНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ

° Универзитет у Београду
1. Институт за нуклеарне науке “Винча”
2. Институт за физику
3. Факултет за физику

° Универзитет у Новом Саду:
1. Природно-математички факултет

Од октобра 2019. године, 34 научника и инжењера ради у оквиру српских научних институција које су званично укључене у експерименте и међународне пројекте ЦЕРН-а. У ЦЕРН-у такође ради и око 20 српских научника и инжењера у оквиру других институција које су укључене у ЦЕРН-ове пројекте.

Последњих 15-так година, српски научници, инжењери и специјалисти су активно укључени у ЦЕРН-ове пројекте радећи на дизајну, конструкцији, инсталацији и тестирању врло комплексних детектора за експерименте у којима доминирају фундаментална истраживања у области физике елементарних честица.

Неки од српских научника су такође имали водећу улогу у открићу Хиггс-овог бозона које је објављено 4. јула 2012. године. Ово откриће је директно утицало на доделу Нобелове награде за физику за 2013. годину Проф. Франсоа Англеру (F. Englert) и Проф. Питеру Хигсу (P. Higgs).

.